Chuck Bundrant - "tỷ phú bán cá"
Chuck Bundrant - "tỷ phú bán cá"
Đầu những năm 1970, Bundrant bỏ dở khóa học y khoa tại Tennessee để tới Seattle và từ đó tới Vịnh Bristol ở Alaska - nơi ông ngủ bến tàu và làm mọi việc vặt có thể để bắt đầu sự nghiệp.
 
Bài đọc nhiều