MP3 chính thức "an nghỉ”
MP3 chính thức "an nghỉ”
Định dạng MP3 sau khi đã quá phổ biến, thậm chí trở thành biểu tượng của âm nhạc, đến nay đã được cho "an nghỉ” và thay vào đó là định dạng hiện đại hơn.
 
Bài đọc nhiều