Khi phụ nữ khởi nghiệp
Khi phụ nữ khởi nghiệp
Sau 3 lần thất bại tôi đã rút ra được 3 bài học sâu sắc: Lần thứ nhất: Kế hoạch kinh doanh không hoàn hảo. Lần thứ hai: Thiếu cẩn trọng trong việc đầu tư. Lần thứ 3: Kinh doanh phụ thuộc.
 
Bài đọc nhiều