Giao lưu thành viên các dự án xã hội phía Nam

Giao lưu thành viên các dự án xã hội phía Nam

Thứ Năm, 27/10/2011 08:48 (GMT+7)

Doanh nhân Sài Gòn

21 thành viên của 18 dự án xã hội từ các tỉnh, thành phía Nam vừa có một cuộc gặp gỡ lần đầu tiên, nhằm chia sẻ kinh nghiệm biến ý tưởng thành hiện thực. Buổi giao lưu do Mạng xã hội Sống Xanh tổ chức tại TP.HCM, dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP).

Trong số 18 dự án đưa đến buổi gặp gỡ này, có dự án mới chỉ là ý tưởng, có dự án trong giai đoạn bắt đầu, có dự án đã triển khai và hoạt động tốt.

Đặc biệt, có 4 dự án đã và đang được hỗ trợ tài chính bởi Chương trình hỗ trợ Doanh nhân xã hội của CSIP năm 2010-2011, đó là dự án Delta Việt - Đào tạo kỹ năng sống cho thanh niên, dự án Thiên Tâm hỗ trợ người khuyết tật, dự án Hỗ trợ người khiếm thính CED, và dự án Hỗ trợ Thanh thiếu niên nghiện internet.

Là một dự án xã hội, Mạng xã hội Sống Xanh là mạng xã hội đầu tiên ở Việt Nam mang sứ mệnh cổ vũ và thúc đẩy lối sống xanh tiến bộ, nhân văn, bền vững cho mỗi cá nhân, nhằm mang lại hạnh phúc lâu dài cho cả các thế hệ sau.

Mạng xã hội Sống Xanh và CSIP đang có những bước chuẩn bị để thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân xã hội miền Nam. Đó là tổ chức của những người đứng đầu các doanh nghiệp xã hội - những doanh nghiệp lấy lợi ích xã hội làm mục tiêu chủ đạo, được dẫn dắt bởi tinh thần doanh nhân nhằm đạt được cả mục tiêu xã hội - môi trường và mục tiêu kinh tế.

K.H
Ý kiến phản hồi

Từ ngày 11/12/2017, Doanh Nhân Sài Gòn Online có giao diện mới.

Mời bạn xem trang beta tại đây.