Luật "thông" nhưng doanh nghiệp vẫn phải chờ
Luật "thông" nhưng doanh nghiệp vẫn phải chờ
Dù Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao (83,5%), nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn cho rằng cần phải có những quy định cụ thể, rõ ràng mới có thể áp dụng vào thực tế.
 
Bài đọc nhiều