Đừng trình bày, hãy bán ý tưởng của bạn
Đừng trình bày, hãy bán ý tưởng của bạn
Rất nhiều người nghĩ rằng mình có kỹ năng thuyết trình nhưng thực tế họ chẳng tạo được ấn tượng gì, người nghe lơ đễnh, thậm chí, bỏ về. Tại sao lại như vậy?
 
Bài đọc nhiều