Mở thị trường quốc tế: Bài học từ Ikea
Mở thị trường quốc tế: Bài học từ Ikea
Tập đoàn Ikea hiện sở hữu 318 cửa hàng, không bao gồm gần 50 cửa hàng mà Ikea đã nhượng quyền thương hiệu. Mục tiêu của Ikea từ đây đến năm 2020 là 500 cửa hàng toàn cầu.
 
Bài đọc nhiều