Doanh nghiệp bán lẻ: Tìm chỗ trong "đại dương xanh"
Doanh nghiệp bán lẻ: Tìm chỗ trong "đại dương xanh"
Hội thảo "Cơ hội mới cho thị trường bán lẻ" sẽ góp phần giúp doanh nhân/doanh nghiệp có cái nhìn rõ nét hơn về cơ hội trong thị trường này, qua sự chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường.
 
Bài đọc nhiều