Hội thảo "Đầu tư, mua bán và sáp nhập chuỗi bán lẻ"
Hội thảo "Đầu tư, mua bán và sáp nhập chuỗi bán lẻ"
Mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng sẽ là điểm nóng đối với các nhà đầu tư, bởi đây là lĩnh vực được dự đoán có mức tăng trưởng cao trong năm 2015 cũng như những năm tiếp theo.
 
Bài đọc nhiều