\\

Diễn đàn

Độc đáo "Chùa Khỉ"
Độc đáo "Chùa Khỉ"
Dù có tên là Trúc Lâm Chân Nguyên nhưng người dân trong vùng quen gọi đây là Chùa Khỉ bởi nhiều năm nay, ngôi chùa là nơi lui tới của nhiều đàn khỉ.
 
Bài đọc nhiều