\\

Diễn đàn

“Sau hội nhập, Việt Nam sẽ có ít tỷ phú, triệu phú”
“Sau hội nhập, Việt Nam sẽ có ít tỷ phú, triệu phú”
Việt Nam sẽ ít tỷ phú, triệu phú do trước đó không có những chính sách cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển, Hàn Quốc dành toàn lực để phát triển đội ngũ doanh nghiệp nhưng Việt Nam hoàn toàn không có, ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà cho biết.
 
Bài nổi bật
Tám Sài Gòn 96: Lo gì trước? Tám Sài Gòn 96: Lo gì trước?
Tuần này, buổi "họp" nhóm thông tấn vỉa hè của Tám Sài Gòn rôm rả ngay từ đầu,"nhờ" chuyện quy định sửa đổi về xử phạt...
Đời ghe lu Đời ghe lu
Cũng như hầu hết giới thương hồ, những phận người trên những chiếc ghe lu đâu đó miền sông nước đồng bằng mà chúng tôi...