\\

Diễn đàn

Tháng giêng làng Mường mở hội
Tháng giêng làng Mường mở hội
Làng Mường đã từng ấp ủ men rượu cần, hun đúc lời chiêng, sản sinh ra những áng mo Mường. Nhưng làng Mường cũng lam lũ trong mưa nguồn, nắng hạn để làm ra hạt thóc.
 
Bài đọc nhiều