\\

Diễn đàn

Công tác cán bộ còn lắm… vấn đề
Công tác cán bộ còn lắm… vấn đề
Bố trí cán bộ là vấn đề thường nảy sinh tiêu cực, không chỉ xuất phát từ sai lầm trong cách đánh giá năng lực cá nhân mà còn cả trong mối quan hệ thân quen.
 
Bài đọc nhiều