Đăng nhập  |  Đăng ký 
Diễn đàn
Tư tưởng phát triển kinh tế của Hồ Chí Minh trong Di chúc
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ quan điểm của Người về việc phục hồi, phát triển các ngành kinh tế, cũng như đầu tư xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.
 
Sự kiện nổi bật

Tám Sài Gòn 96: Lo gì trước?
Tuần này, buổi "họp" nhóm thông tấn vỉa hè của Tám Sài Gòn rôm rả ngay từ đầu,"nhờ" chuyện quy định sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính sắp được ban hành.
Báo động Trị An
Nạn hủy diệt thủy sản trên lòng hồ đã diễn ra liên tục. Nhẹ nhàng, êm thấm thì thả đùm (bằng bó chà) nhử cá, kể cả cá con, để hốt gọn. Nguy hiểm nhất là dùng chất nổ để đánh bắt.
Tư tưởng phát triển kinh tế của Hồ Chí Minh trong Di chúc
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ quan điểm của Người về việc phục hồi, phát triển các ngành kinh tế, cũng như đầu tư xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.