\\

Diễn đàn

Cải thiện môi trường kinh doanh: Cần "một luật sửa nhiều luật"
Cải thiện môi trường kinh doanh: Cần "một luật sửa nhiều luật"
Đạo luật “một luật sửa nhiều luật” về doanh nghiệp và môi trường đầu tư, kinh doanh nên được đưa ra xem xét và thông qua ngay tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV vào tháng 10 - 11 tới.
 
Bài đọc nhiều