Charlene - người "cầm cương" Heineken
Charlene - người "cầm cương" Heineken
Khi cha qua đời, Charlene chỉ có duy nhất một cổ phiếu Heineken. Giờ bà nắm trong tay 100 triệu cổ phiếu công ty của công ty hàng năm thu về 9,3 tỷ USD này.
 
Bài đọc nhiều