11 nữ doanh nhân triển vọng của châu Á 2015
11 nữ doanh nhân triển vọng của châu Á 2015
Đây là những nữ lãnh đạo trẻ có hoài bão lớn. Một vài người đã tạo được danh tiếng trong lĩnh vực kinh doanh, một số khác vẫn đang từng bước chứng minh bản thân và họ học hỏi rất nhanh.
 
Bài đọc nhiều