DN Kim Seok Hoon: Để thành công phải biết hy sinh
DN Kim Seok Hoon: Để thành công phải biết hy sinh
Bí quyết quản lý 20.000 nhân viên là hành xử kiên nhẫn theo kiểu "mưa dầm thấm đất", lấy tình cảm kết hợp với nguyên tắc và luôn hỗ trợ nhân viên khi khó khăn.
 
Bài đọc nhiều