Bà Trương Lý Hoàng Phi: Hệ sinh thái khởi nghiệp cần sự "máu lửa"
Bà Trương Lý Hoàng Phi: Hệ sinh thái khởi nghiệp cần sự "máu lửa"
Nếu chúng ta cứ mãi đứng ngoài than vãn, thất vọng mà không trực tiếp tham gia một cách “máu lửa” theo đúng vai trò của mình thì làm sao có thể làm hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam sinh sôi, phát triển?
 
Bài đọc nhiều