Nhân hiệu của thủ lĩnh D2D
Nhân hiệu của thủ lĩnh D2D
Doanh nhân Nguyễn Xuân Đình là một minh chứng của bản lĩnh người lính - luôn bước tới để đạt mục tiêu cao cả, dù đó là trên chiến trường hay trong thương trường.
 
Bài đọc nhiều