Giám đốc Bùi Văn Ngọ Furniture: Gia đình là nền móng của doanh nghiệp
Giám đốc Bùi Văn Ngọ Furniture: Gia đình là nền móng của doanh nghiệp
Tôi nghĩ nền tảng gia đình chính là nền móng của doanh nghiệp. Chính ba má tôi đã tạo dựng sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình, không chỉ ở mối quan hệ giữa con cháu mà duy trì nó cả trong công việc.
 
Bài đọc nhiều