\\

Kinh doanh

TTCK ngày 19/7: Giữ tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng
TTCK ngày 19/7: Giữ tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng
Nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng, hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn hiện tại, đồng thời quan sát diễn biến thị trường tại các ngưỡng hỗ trợ để có hành động phù hợp.
 
Bài đọc nhiều