\\

Kinh doanh

Thông tin ảnh hưởng thế nào đến quyết định đầu tư?
Thông tin ảnh hưởng thế nào đến quyết định đầu tư?
Không phải nhà đầu tư nào cũng xây dựng được mạng lưới thông tin để có thể biết trước hoặc dự đoán đúng thông tin. Mặt khác, thị trường sẽ phản ứng như thế nào khi tin công bố vẫn là điều khó biết được.
 
Bài đọc nhiều