\\

Kinh doanh

Nhóm cổ phiếu dầu khí và cơ hội những tháng cuối năm
Nhóm cổ phiếu dầu khí và cơ hội những tháng cuối năm
Dòng P (nhóm cổ phiếu dầu khí) chịu ảnh hưởng nhiều bởi giá dầu thế giới. Từ đầu năm đến nay, nhóm cổ phiếu này biến động khá đồng pha với giá dầu thế giới với sự tăng điểm ấn tượng.
 
Bài đọc nhiều