\\

Kinh doanh

TTCK ngày 7/7: Dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa
TTCK ngày 7/7: Dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa
"Nhà đầu tư nên tận dụng những nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu cơ bản tốt và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong tài khoản để tận dụng đà tăng giá trong các nhịp sắp tới", theo SHBS.
 
Bài đọc nhiều