Khách ngoại mở "hầu bao"
Khách ngoại mở "hầu bao"
Việc "cởi trói" cho người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam, dù chưa tạo được đột phá nhưng đã bước đầu thu hút khách ngoại mua nhà để ở hoặc cho thuê.
 
Bài đọc nhiều