Hồ tiêu vươn đến tỷ đô
Hồ tiêu vươn đến tỷ đô
Chiến lược phát triển hồ tiêu Việt Nam là giữ vững kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,3 tỷ USD/năm. Nhiệm vụ này đòi hỏi doanh nghiệp trong ngành phải luôn cải thiện chất lượng sản phẩm.
 
Bài đọc nhiều