Thu hút nhà đầu tư ngoại: "Cơn khát" danh mục tốt
Thu hút nhà đầu tư ngoại: "Cơn khát" danh mục tốt
Đã đến lúc, Việt Nam cần chú trọng hơn vào tăng trưởng giá trị chứ không đơn thuần về số lượng đầu tư, nhằm đảm bảo nguồn vốn gia nhập dài hạn, tạo sự ổn định cho nền kinh tế.
 
Bài đọc nhiều