Đi chợ online - thị trường chờ bùng nổ
Đi chợ online - thị trường chờ bùng nổ
Nhiều người thành thị hầu như không còn thời gian để đi chợ và sơ chế thực phẩm. Nhắm vào đối tượng ngày càng nhiều này, một số đơn vị, cá nhân tại TP.HCM đã cung cấp dịch vụ đi chợ online.
 
Bài đọc nhiều