Doanh nghiệp nuôi bò: Chưa ngại TPP
Doanh nghiệp nuôi bò: Chưa ngại TPP
Chăn nuôi bò sữa, bò thịt dù bị cảnh báo sẽ cạnh tranh gay gắt khi TPP có hiệu lực nhưng đây vẫn là mảng tiềm năng, nhất là đến thời điểm này, khi các tập đoàn chăn nuôi nước ngoài vẫn chưa mặn mà đầu tư vào Việt Nam.
 
Bài đọc nhiều