“Siết” ngành bia - Lợi bất cập hại
“Siết” ngành bia - Lợi bất cập hại
Từ đó, có thể thấy việc hướng tới “siết ngành bia” vào ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là điều rất cần được nghiên cứu đầy đủ, với các giải pháp quản lí, hợp tình hợp lí hơn.
 
Bài đọc nhiều