Không dễ tái canh cây cà phê
Không dễ tái canh cây cà phê
2 năm cải tạo đất, cộng với 3 năm kiến thiết cơ bản, tức phải chờ đến 5 năm mới có thu hoạch. Đó là bài toán khó cho chiến lược tái canh cây cà phê đến năm 2020 tại các tỉnh Tây Nguyên.
 
Bài đọc nhiều