Việt Nam: Quốc gia khởi nghiệp còn xa...
Việt Nam: Quốc gia khởi nghiệp còn xa...
Báo cáo Chỉ số khởi nghiệp toàn cầu 2015/2016 do Viện Phát triển Doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa công bố cho thấy mục tiêu "Quốc gia khởi nghiệp" của Việt Nam vẫn còn khá xa.
 
Bài đọc nhiều