Xây dựng văn hóa chấp nhận thất bại trong khởi nghiệp
Xây dựng văn hóa chấp nhận thất bại trong khởi nghiệp
Ở Việt Nam, với đặc trưng văn hóa đề cao tính ổn định, thất bại trên con đường khởi nghiệp chưa được nhìn nhận như một điều tất yếu và nên được động viên.
 
Bài đọc nhiều