Sản xuất ethanol "giải cứu" cây cacao
Sản xuất ethanol "giải cứu" cây cacao
Với diện tích ca cao gần 17.000 ha, trồng chủ yếu tại Tây Nguyên và khu vực ĐBSCL, và sản lượng trái trung bình hơn một tấn/ha, Việt Nam hoàn toàn có khả năng tận dụng vỏ loại trái này để ứng dụng sản xuất ethanol sinh học.
 
Bài đọc nhiều