Sản xuất kháng thể chống viêm gan trên vịt con
Sản xuất kháng thể chống viêm gan trên vịt con
Những ngày tiếp xúc với nông dân nuôi vịt ở Cần Thơ, Nam thấy họ hay than thở vịt giống mua về nuôi mới vài ngày thì chết, mỗi lần chết gần cả đàn khiến họ điêu đứng.
 
Bài đọc nhiều