TTCK: Những khác biệt giữa Hàn Quốc và Việt Nam
TTCK: Những khác biệt giữa Hàn Quốc và Việt Nam
Sự minh bạch ở TTCK Việt Nam thiếu rất nhiều so với các thị trường khác, theo ThS. kinh tế Yun Hang Jin - Giám đốc khối thị trường mới nổi tại Công ty chứng khoán KIS (Hàn Quốc).
 
Bài đọc nhiều