TTCK ngày 28/5: Chốt lời một phần
TTCK ngày 28/5: Chốt lời một phần
Nhà đầu tư ngắn hạn có thể chốt lời một phần và chờ thị trường điều chỉnh, trong khi nhà đầu tư trung dài hạn vẫn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu
 
Bài đọc nhiều