TTCK ngày 24/4: Duy trì danh mục cân bằng
TTCK ngày 24/4: Duy trì danh mục cân bằng
"Chờ đợi các tín hiệu rõ hơn về xu thế sắp tới của thị trường hoặc có thể tiến hành trading một tỷ lệ nhỏ danh mục để tăng hiệu quả đầu tư", theo BVSC.
 
Bài đọc nhiều