TTCK ngày 30/7: Khả năng hồi phục bứt phá thấp
TTCK ngày 30/7: Khả năng hồi phục bứt phá thấp
Trừ khi các thông tin tích cực hỗ trợ xuất hiện, khả năng hồi phục bứt phá của thị trường là thấp do hầu hết các mã lớn đang chịu áp lực chốt lời tăng cao của dòng tiền.
 
Bài đọc nhiều