TTCK ngày 1/12: Phù hợp để chấp nhận giải ngân
TTCK ngày 1/12: Phù hợp để chấp nhận giải ngân
Kết hợp giữa phân tích xu hướng và các biến động trong khung thời gian hiện tại thì rõ ràng đây không phải là thời điểm phù hợp để chấp nhận giải ngân đối với nhóm nhà đầu tư ngắn hạn và có mức chịu rủi ro thấp.
 
Bài đọc nhiều