TTCK ngày 27/11: Hạn chế bán tháo
TTCK ngày 27/11: Hạn chế bán tháo
Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn cần hạn chế bán tháo ở vùng giá hiện tại và có thể thực hiện chiến lược mua thấp – bán cao để hạ tỷ trọng cổ phiếu hoặc đưa tỷ lệ đòn bẩy về mức thấp.
 
Bài đọc nhiều