TTCK ngày 3/3: Giai đoạn chốt lời
TTCK ngày 3/3: Giai đoạn chốt lời
Giai đoạn này mở ra cơ hội chốt lời đối với các nhà đầu tư đã tích cực mua gom cổ phiếu trước Tết, đồng thời cũng chỉnh là cơ hội mở vị thế mua khi thị trường điều chỉnh về các mốc hỗ trợ kỹ thuật cứng đối với các nhà đầu tư mới quay lại thị trường.
 
Bài đọc nhiều