Tận dụng rác thải làm nguyên liệu sản xuất
Tận dụng rác thải làm nguyên liệu sản xuất
Điều kiện đầu tư cho nguồn điện từ rác thải đã thuận lợi hơn khi Chính phủ quy định giá mua điện được làm ra từ loại công nghệ này là 1.532 đồng/kWh, tăng gần gấp đôi so với trước.
 
Bài đọc nhiều