\\

Cơ hội giao thương

Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng trăm triệu”
Chung kết Cuộc thi “Ý tưởng trăm triệu”
Cuộc thi “Ý tưởng trăm triệu” do nhãn hàng X-Men For Boss tổ chức từ ngày 17/6 đến ngày 31/7 đã nhận được hàng ngàn ý tưởng kinh doanh gửi về tham dự cùng rất nhiều quan tâm, đóng góp từ các thành viên trang facebook X-Men For Boss.
 
Bài đọc nhiều