Doanh nghiệp Đức và ĐH Việt Đức tăng cường hỗ trợ sinh viên
Doanh nghiệp Đức và ĐH Việt Đức tăng cường hỗ trợ sinh viên
GIC/AHK Việt Nam và GBA không chỉ thúc đẩy các doanh nghiệp thành viên tăng cường hỗ trợ học bổng cho sinh viên mà còn hình thành cầu nối liên hệ chặt chẽ giữa DN và nhà trường.
 
Bài đọc nhiều