Việt Nam lên kế hoạch tiếp thị du lịch trên mạng xã hội
Việt Nam lên kế hoạch tiếp thị du lịch trên mạng xã hội
Theo nội dung của chiến lược tiếp thị du lịch đến năm 2020 mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt, hình ảnh du lịch Việt Nam sẽ được quảng bá rộng rãi hơn trên cả internet và mạng xã hội thay vì chỉ sử dụng những phương thức tiếp thị truyền thống như tham gia các hội chợ du lịch và sự kiện văn hóa.
 
Bài đọc nhiều