Nợ công tiến sát giới hạn cho phép
Nợ công tiến sát giới hạn cho phép
Theo báo cáo ngày 30/10 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đinh Tiến Dũng, trước các đại biểu Quốc hội thì dự kiến nợ công đến năm 2015 sẽ tiến sát mức cho phép của Quốc hội là 65% GDP.
 
Bài đọc nhiều