Bệnh lý thần kinh tự trị, nguy hiểm khôn lường
Bệnh lý thần kinh tự trị, nguy hiểm khôn lường
Cơ thể con người thực sự là cỗ máy hoàn hảo đến mức sự thay đổi ở một bộ phận chức năng này cũng là nguyên nhân gây tổn thương một bộ phận khác không cùng nhiệm vụ. Đó là trường hợp của bệnh lý thần kinh tự trị.
 
Bài đọc nhiều