TTCK ngày 20/7: Giảm điểm
TTCK ngày 20/7: Giảm điểm
"VN-Index và HNX-Index sẽ có xu hướng kiểm định ngưỡng hỗ trợ trung hạn MA50 tại 756 điểm và 96,5 điểm. VN30 sẽ kiểm định ngưỡng hỗ trợ 735 điểm", theo VCSC.
 
Bài đọc nhiều