TTCK ngày 30/3: Dao động trong phạm vi an toàn từ 720-725 điểm
TTCK ngày 30/3: Dao động trong phạm vi an toàn từ 720-725 điểm
"Thanh khoản thị trường tăng và biên độ dao động đã giảm xuống. Dòng tiền thị trường thoát ra từ nhóm ngành ngân hàng và tập trung vào các mã cổ phiếu cơ bản tốt", theo BSC.
 
Bài đọc nhiều