Khoảng cách thu nhập nam nữ: Ai thiệt?
Khoảng cách thu nhập nam nữ: Ai thiệt?
Theo kết quả một cuộc khảo sát được công bố hôm 21/3, một lý do quan trọng dẫn đến sự tồn tại khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ là vì các nhà lãnh đạo doanh nghiệp không xem đó là vấn đề đáng lưu tâm.
 
Bài đọc nhiều