WB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhưng còn phụ thuộc khối ngoại
WB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhưng còn phụ thuộc khối ngoại
Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) về kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017 cho rằng, kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện các yếu tố đảm bảo tăng trưởng, bao gồm sức cầu trong nước và ngành chế biến, chế tạo.
 
Bài đọc nhiều