Nghiên cứu, học tập từ các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nghiên cứu, học tập từ các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hơn 4.400 cán bộ các cấp của TP.HCM đã tham dự hội nghị trực tuyến tại 45 điểm cầu do Thành ủy TP.HCM tổ chức nhằm học tập, nghiên cứu, quán triệt các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Bài đọc nhiều