Cả nước nhập siêu 2,74 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Cả nước nhập siêu 2,74 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Chủ Nhật, 30/04/2017 11:03 (GMT+7)

Doanh nhân Sài Gòn

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính Việt Nam nhập siêu 800 triệu USD trong tháng 4/2017. Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu 2,74 tỷ USD, bằng 4,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. 

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4 ước tính đạt 16,70 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,60 tỷ USD, giảm 7,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 12,10 tỷ USD, giảm 1,4%.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm nhiều so với tháng trước: Hàng dệt may giảm 12%; điện tử, máy tính và linh kiện giảm 20,1%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 11,7%; sắt thép giảm 30,9%; hạt tiêu giảm 16%.

Trong khi đó, kim ngạch một số mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 42,5%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 34,3%; điện thoại và linh kiện tăng 17,4%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 61,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 17,3 tỷ USD, tăng 13,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 44,0 tỷ USD, tăng 16,1%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 4 ước tính đạt 17,50 tỷ USD, giảm 4,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,00 tỷ USD, giảm 3,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,50 tỷ USD, giảm 5,2%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm so với tháng trước: Điện tử, máy tính và linh kiện giảm 4,6%; điện thoại và linh kiện giảm 8,2%; xăng dầu giảm 29,5%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 17,9%; phân bón giảm 15,2%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 4 tăng 24,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 18%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 64,1 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 25,8 tỷ USD, tăng 24,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,3 tỷ USD, tăng 25,3%.

>> Xuất siêu, nhập siêu: Chuyện “Tái ông mất ngựa”

P.V
Ý kiến phản hồi

Từ ngày 11/12/2017, Doanh Nhân Sài Gòn Online có giao diện mới.

Mời bạn xem trang beta tại đây.