Nghiên cứu, học tập từ các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bác Hồ và đại biểu phụ nữ dân tộc ít người tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ III, tháng 3/1961. Ảnh tư liệu

Nghiên cứu, học tập từ các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 30/03/2017 17:43 (GMT+7)

Doanh nhân Sài Gòn

Ngày 30/3, hơn 4.400 cán bộ các cấp của TP.HCM đã tham dự hội nghị trực tuyến tại 45 điểm cầu do Thành ủy TP.HCM tổ chức nhằm học tập, nghiên cứu, quán triệt các tác phẩm Sửa đổi lối làm việcNâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ”.

Báo cáo tại hội nghị, PGS-TS. Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết: tác phẩm Sửa đổi lối làm việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong vào tháng 10/1947, ký tên X.Y.Z. Xét về hình thức, đây là một trong 5 tác phẩm lý luận lớn của Bác.

Tác phẩm tổng hợp và vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự, thậm chí phá hỏng cả sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta, như các căn bệnh chủ quan, hẹp hòi, từ đó đưa ra những kinh nghiệm để chỉnh đốn, sửa chữa những căn bệnh đó. Tuy đã ra đời cách đây 70 năm, nhưng theo PGS-TS. Phạm Ngọc Anh, nội dung của tác phẩm này vẫn mang tính thời sự trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Giới thiệu về tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, ông Phạm Ngọc Anh cho biết, ngày 3/2/1969, Bác Hồ đã cho đăng trên Báo Nhân Dân tác phẩm quan trọng Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân - tài liệu có tính cương lĩnh về mặt xây dựng đạo đức cách mạng của Đảng ta.

Tác phẩm đề cập đến đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân - 2 vấn đề ảnh hưởng đến sự sinh tồn của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Bên cạnh việc nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên, Người cũng chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót của cán bộ, đảng viên và thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, đồng thời nêu những biện pháp cụ thể, toàn diện và kiên quyết nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

>> Những sinh nhật giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết: Sau 1 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 54- KH/TU ngày 20/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 05, các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực triển khai các tác phẩm về học tập và làm theo Bác. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, đơn vị chưa thật sự quan tâm, có lúc có nơi còn qua loa, chiếu lệ trong tổ chức học tập, nghiên cứu và làm theo Bác.

Do đó, để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập lý luận, quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực tiễn. Bên cạnh đó, thực hiện phê bình, sửa chữa trong công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng nhân dân và việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM lưu ý, các đơn vị của Thành phố cần tập trung tuyên truyền, quảng bá các ấn phẩm, tác phẩm của Bác Hồ và các tác phẩm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tiếp tục biểu dương những cách làm hay, hiệu quả và kịp thời phê bình, uốn nắn những hành vi lệch lạc, qua loa chiếu lệ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

B.T
Ý kiến phản hồi

Từ ngày 11/12/2017, Doanh Nhân Sài Gòn Online có giao diện mới.

Mời bạn xem trang beta tại đây.