Tiếp tục áp thuế, bảo hộ phôi thép và thép dài Việt

Tiếp tục áp thuế, bảo hộ phôi thép và thép dài Việt

Thứ Hai, 06/03/2017 06:33 (GMT+7)

Doanh nhân Sài Gòn

Bộ Công Thương vừa công bố áp dụng mức thuế tự vệ đối với phôi thép và thép dài trong giai đoạn từ 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018.

Theo đó, mức thuế với phôi thép là 21,3% và thép dài là 13,9%.

Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.2041; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Các sản phẩm phôi thép và thép dài được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ. Tại Mục 3, thông báo kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT nêu trên, mức thuế tự vệ đối với phôi thép là 23,3% và thép dài là 15,4% sẽ kết thúc vào ngày 21/3/2017.

Các loại thép được áp thuế tự vệ
Sản phẩmMã HSMức thuế tự vệ
Phôi thép7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.0021,3%
Thép dài7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.2041; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.0013,9%

>> Thép Trung Quốc: Bước vào "kỷ nguyên băng giá”

P.V
Ý kiến phản hồi

Từ ngày 11/12/2017, Doanh Nhân Sài Gòn Online có giao diện mới.

Mời bạn xem trang beta tại đây.