Tìm kiếm

2 kết quả tìm kiếm cho từ khóa Firstnews. (1,98 giây)
E-book đi hội
chấp sự lan truyền rộng rãi của các bản sách điện tử miễn phí trên mạng, các đơn vị làm sách vẫn tung tiền đầu tư cho sách điện tử. Trong bối cảnh luật bản quyền trên thế giới số vẫn còn ở giai đoạn tranh sáng tranh tối, sự hợp tác giữa công ty công nghệ và đơn vị xuất bản liệu có giúp doanh nghiệp vượt qua thử thách của nạn vi phạm bản quyền
Thị trường sách Việt Nam: Giảm lượng, tăng chất?
trường sách hiện nay đang có những bước phát triển đáng kể khi những cố gắng để truyền bá, cổ vũ cho tinh thần đọc sách suốt những năm qua đã có phản hồi tích cực, người trẻ ngày càng mặn mà hơn với sách

Từ ngày 11/12/2017, Doanh Nhân Sài Gòn Online có giao diện mới.

Mời bạn xem trang beta tại đây.