Tìm kiếm

1000 kết quả tìm kiếm cho từ khóa thủ tục hành chính. (3,82 giây)
Giảm 30% thủ tục, tiết kiệm 13.000 tỉ đồng/năm
con số tính toán mà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa
Có thể loại bỏ rất nhiều quy định hành chính
quyết tâm của chính phủ, sự vào cuộc của các bộ...gian tới, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính chắc chắn sẽ...thành, góp phần đưa Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững...góp phần đưa Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững...góp phần đưa Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững...đưa Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh
Tiết kiệm 6.000 tỷ VND nếu cắt giảm thủ tục hành chính
tục rườm rà đã nảy sinh tiêu...tham nhũng do người dân không...tôi đã rà soát xong 256 thủ tục ưu tiên cắt giảm trình...phủ...phủ
Huy động hơn 150 cán bộ và luật sư tham gia rà soát thủ tục hành chính
gấp rút hoàn thành giai đoạn rà soát thủ tục...chính, giai đoạn được xem là có tính chất quyết định hiệu quả, thành công...xem là có tính chất quyết định hiệu quả, thành công của Đề án 30...là có tính chất quyết định hiệu quả, thành công của Đề án 30...tính chất quyết định hiệu quả, thành công của Đề án 30...chất quyết định hiệu quả, thành công
Hạn chế nhũng nhiễu trong thủ tục hành chính
quyết tâm loại bỏ tối đa...trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Cải cách thủ tục hành chính ở Sở Xây dựng TP.HCM: Dân vẫn kêu !
Xây dựng TP.HCM (Sở XD) vừa có thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản, nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân khi nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản
Đơn giản hoá thủ tục hành chính cho doanh nghiệp FDI
kê của UBND TP.HCM năm 2013 cho thấy, thời gian giải quyết một hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trung bình tại TP.HCM là 58 ngày, nhiều nhất là 257 và ít nhất là 1 ngày
Khi doanh nghiệp địa ốc nản lòng với thủ tục hành chính
đấu tranh cắt giảm thủ tục hành chính" là "cuộc...lâu dài nên tinh thần phải luôn "kiên định...dài nên tinh thần phải luôn "kiên định...nên tinh thần phải luôn "kiên định
Kỷ luật làm trọng
một Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh...quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) đã được hoàn thành...lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) đã được hoàn thành...nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là Đề án 30) đã được hoàn thành...là Đề án 30) đã được hoàn thành
Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 2017
vừa ban hành Nghị quyết...2017/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm...19-2017/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ
Thủ tục đầu tư như “ma trận”
nước còn nhận thấy thủ tục hành chính ở Việt Nam...ma trận”, huống chi các nhà đầu tư nước ngoài...trận”, huống chi các nhà đầu tư nước ngoài...huống chi các nhà đầu tư nước ngoài
Lãng phí 30% chi phí xã hội
những buổi lễ nhấn nút công...buổi lễ nhấn nút công bố bộ thủ tục hành chính đã diễn ra...giai đoạn nước rút giữa tháng Tám vừa qua...đoạn nước rút giữa tháng Tám vừa qua...nước rút giữa tháng Tám vừa qua