Thất bại là khi thành công nhờ thất bại của người khác
Thất bại là khi thành công nhờ thất bại của người khác
"Tôi chưa từng nghĩ về việc mình đã thành công hay chưa, nhưng biết rõ về thất bại. Đối với tôi, thất bại của người làm kinh doanh là khi thành công có được nhờ vào sự thất bại của người khác".
 
Bài đọc nhiều