Cải cách tiền lương cần cải cách bộ máy hành chính
Cải cách tiền lương cần cải cách bộ máy hành chính
"Bộ máy công chức phù hợp cho hơn 90 triệu dân chỉ khoảng 400.000 người, do đó việc phải trả lương cho 8 triệu người như hiện nay thì không có cách nào để nâng cao năng suất công việc"
 
Bài đọc nhiều