Sản phẩm chế biến - "đại dương xanh" cho nông sản
Sản phẩm chế biến - "đại dương xanh" cho nông sản
Để "giải cứu" tình trạng thừa nông sản, nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu, đầu tư đưa vào chế biến, tạo ra nhiều mặt hàng có giá trị cao, đem lại nguồn thu khả quan từ xuất khẩu.
 
Bài đọc nhiều