Diễn đàn
Hội chứng trống trải Obama
Hội chứng trống trải Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang bận trăm công ngàn việc quốc gia đại sự, nhưng có...