Đăng nhập  |  Đăng ký 
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ
(Nguồn Ngân hàng Ngoại Thương VN)
Mua Bán CK
AUD 19.417 19.739 19.534
CAD 18.852 19.262 19.024
CHF 23.569 24.033 23.735
DKK 3.948 3.868
EUR 28.953 29.287 29.040
GBP 35.134 35.683 35.382
HKD 2.682 2.746 2.701
INR 355 341
JPY 203 207 205
KRW 23 18
KWD 75.874 74.337
MYR 6.505 6.424
NOK 3.567 3.495
RUB 658 538
SAR 5.804 5.464
SEK 3.235 3.182
SGD 16.551 16.944 16.667
THB 639 666 639
USD 21.090 21.130 21.090
Phản hồi mới nhất
NEWSLETTER