Đăng nhập  |  Đăng ký 
Trần Anh sao mãi trần ai?
Từ một hệ thống bán lẻ điện máy thống lĩnh thị trường miền Bắc, Trần Anh đang đối mặt với những khó...
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ
(Nguồn Ngân hàng Ngoại Thương VN)
Mua Bán CK
AUD 19.620 19.916 19.739
CAD 19.221 19.648 19.395
CHF 22.848 23.309 23.009
DKK 3.808 3.692
EUR 27.726 28.060 27.810
GBP 34.740 35.299 34.984
HKD 2.698 2.752 2.717
INR 358 343
JPY 201 205 203
KRW 23 19
KWD 75.296 73.735
MYR 6.758 6.671
NOK 3.484 3.377
RUB 641 524
SAR 5.828 5.483
SEK 3.080 3.004
SGD 16.711 17.116 16.828
THB 651 678 651
USD 21.170 21.220 21.170
Phản hồi mới nhất
NEWSLETTER