Đăng nhập  |  Đăng ký 
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ
(Nguồn Ngân hàng Ngoại Thương VN)
Mua Bán CK
AUD 19.733 20.030 19.852
CAD 19.331 19.761 19.506
CHF 23.152 23.619 23.315
DKK 3.883 3.765
EUR 28.295 28.635 28.380
GBP 35.622 36.195 35.873
HKD 2.702 2.757 2.721
INR 361 346
JPY 206 210 208
KRW 23 19
KWD 75.874 74.301
MYR 6.733 6.646
NOK 3.469 3.363
RUB 672 549
SAR 5.837 5.492
SEK 3.154 3.076
SGD 16.846 17.255 16.965
THB 654 681 654
USD 21.200 21.250 21.200
Phản hồi mới nhất
NEWSLETTER