Đăng nhập  |  Đăng ký 
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ
(Nguồn Ngân hàng Ngoại Thương VN)
Mua Bán CK
AUD 19.841 20.140 19.961
CAD 19.498 19.931 19.675
CHF 23.222 23.690 23.386
DKK 3.895 3.776
EUR 28.378 28.719 28.463
GBP 35.834 36.410 36.086
HKD 2.704 2.758 2.723
INR 360 346
JPY 207 210 209
KRW 23 19
KWD 75.981 74.406
MYR 6.742 6.655
NOK 3.486 3.380
RUB 679 555
SAR 5.841 5.496
SEK 3.140 3.063
SGD 16.881 17.291 17.000
THB 656 683 656
USD 21.210 21.260 21.210
Phản hồi mới nhất
NEWSLETTER