Đăng nhập  |  Đăng ký 
Muối ăn, ăn muối
Muối là gia vị nền tảng của mọi nền ẩm thực, là chất khoáng duy nhất mà loài người phải ăn suốt đời...
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ
(Nguồn Ngân hàng Ngoại Thương VN)
Mua Bán CK
AUD 19.455 19.779 19.573
CAD 18.881 19.292 19.053
CHF 23.579 24.043 23.745
DKK 3.945 3.865
EUR 28.935 29.269 29.022
GBP 35.015 35.562 35.262
HKD 2.680 2.744 2.699
INR 357 343
JPY 203 207 205
KRW 23 19
KWD 75.731 74.196
MYR 6.556 6.475
NOK 3.561 3.489
RUB 662 541
SAR 5.802 5.461
SEK 3.222 3.169
SGD 16.588 16.982 16.705
THB 643 670 643
USD 21.080 21.120 21.080
Phản hồi mới nhất
NEWSLETTER