Đăng nhập  |  Đăng ký 
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ
(Nguồn Ngân hàng Ngoại Thương VN)
Mua Bán CK
AUD 19.478 19.771 19.595
CAD 19.051 19.474 19.224
CHF 22.971 23.435 23.133
DKK 3.841 3.724
EUR 27.981 28.317 28.065
GBP 34.796 35.356 35.041
HKD 2.698 2.752 2.717
INR 357 342
JPY 202 206 204
KRW 23 19
KWD 75.482 73.917
MYR 6.740 6.653
NOK 3.485 3.379
RUB 650 532
SAR 5.828 5.483
SEK 3.119 3.042
SGD 16.723 17.128 16.841
THB 651 679 651
USD 21.170 21.220 21.170
Phản hồi mới nhất
NEWSLETTER