Đăng nhập  |  Đăng ký 
Scotland trước thời khắc lịch sử
Người dân Scotland đối mặt với ngã rẽ lịch sử trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày 18/9...
TỈ GIÁ NGOẠI TỆ
(Nguồn Ngân hàng Ngoại Thương VN)
Mua Bán CK
AUD 18.776 19.059 18.889
CAD 19.052 19.475 19.225
CHF 22.380 22.832 22.538
DKK 3.735 3.621
EUR 27.167 27.494 27.249
GBP 34.561 35.117 34.804
HKD 2.699 2.754 2.718
INR 356 342
JPY 191 195 193
KRW 23 18
KWD 74.719 73.170
MYR 6.580 6.496
NOK 3.407 3.303
RUB 613 501
SAR 5.832 5.487
SEK 3.029 2.954
SGD 16.467 16.866 16.583
THB 645 671 645
USD 21.180 21.230 21.180
Phản hồi mới nhất
NEWSLETTER