\\

Diễn đàn

"Cởi trói" cho TP Hồ Chí Minh: "Thoáng" đến đâu là đủ?
"Cởi trói" cho TP Hồ Chí Minh: "Thoáng" đến đâu là đủ?
Hoàn toàn thống nhất với nhau quan điểm về việc TP HCM đang bị trói buộc quá chặt, cần có những cơ chế thoáng hơn, điều các ĐB tranh luận là “thoáng” đến đâu là đủ.
 
Bài đọc nhiều

Từ ngày 11/12/2017, Doanh Nhân Sài Gòn Online có giao diện mới.

Mời bạn xem trang beta tại đây.