\\

Thế giới Quản trị

Phát triển mạng lưới công nghiệp phụ trợ
Phát triển mạng lưới công nghiệp phụ trợ
Ngành công nghiệp phụ trợ có thể được đảm nhận bởi các doanh nghiệp (DN) nước ngoài hoặc DN nội địa Việt Nam và có thể phát triển mạng lưới DN phụ trợ nội địa gắn với các MNE.
 
Bài đọc nhiều