\\

Thế giới Quản trị

Đi tìm biểu tượng của doanh nghiệp lớn
Đi tìm biểu tượng của doanh nghiệp lớn
Ngày nay, một doanh nghiệp (DN) được cho là lớn khi hội đủ ba điều kiện: làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu toàn cầu và có hệ thống phân phối tốt. Trong đó, công nghệ được xem là biểu tượng của DN.
 
Bài đọc nhiều